Sverigeförhandlingen, studieresa till Amsterdam

Vi lär oss om cykling av Nederländerna

In AKTUELLT by sandra

Sverigeförhandlingen, studieresa till Amsterdam

Cykelparkering vid Centralstationen i Amsterdam

Amsterdam är väl känt för att vara en av världens mest cykelvänliga städer. Här finns över 700 000 cyklar och cirka 30 procent av alla förflyttningar inom staden sker med cykel. På vår studieresa till Amsterdam passade vi på att träffa en av Nederländernas cykelexperter – Wim van der Wijk. Han är trafikingenjör på Royal Haskoning DHV, ett internationellt företag med 7000 anställda.

Wim van der Wijk arbetar som rådgivare åt kommuner, regioner och länder som behöver hjälp med cykelstrategier och hjälper till att svara på hur man kan tänka för att få fler att cykla och dessutom cykla säkert.

Pendling med cykel

I Nederländerna har de sedan fem år tillbaka så kallade snabba cykelstråk. Tanken med dessa är framför allt att få fler att ställa bilen och pendla längre sträckor till jobbet. Tidigare pratade man om att 7,5 km var längsta pendlingsstäckan, men i dag pratar man om 15 km. Detta beror bland annat på de nya cykelvägarna, men också på att elcyklarna blir mer och mer populära.

Cykelåtgärder längs hela resan

För att få fler att cykla är det enligt Wim A och O att man tänker hela resan. Det ska finnas säkra parkeringsmöjligheter nära hemmet, bra cykelmöjligheter hela vägen till stationen och lättillgängliga parkeringsmöjligheter för cyklar vid stationen. Det behöver inte nödvändigtvis vara segregerade cykelvägar hela sträckan. Där cykelvägar går ihop med bilvägar är det viktigt att hastigheten anpassas efter cyklarna och att bilförarna görs uppmärksamma på att utrymmet delas med cyklister.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår ett direktiv kring cykel. I detta arbete har Sverige god nytta av Nederländernas erfarenheter.

Läs direktivet på regeringens webbplats.
Se bilder från studieresan till Amsterdam på Flickr.

Sverigeförhandlingen lärde om cykling vid studieresa till Amsterdam

Wim van der Wijk på Royal HaskoningDHV.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn