Sjöbotten undersöks för Östlig förbindelse

In AKTUELLT by louise

Östra länken, karta

Kartan som pdf 

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Trafikverket har fått medel i den Nationella transportplanen 2014–2025 för att utreda och driva den formella planläggningsprocessen för förbindelsen. Östlig förbindelse förbinder Norra och Södra länken och är därmed den sista delen i trafikledsringen runt Stockholms innerstad.

Trafikverket har för Sverigeförhandlingens räkning tittat på ett alternativ som går helt i bergtunnel och inte gör intrång i Nationalstadsparken, vare sig under byggtiden eller senare. För att kunna leverera ett bra underlag till Sverigeförhandlingen behöver Trafikverket bland annat undersöka sjöbotten i Saltsjön.

Med början den 11 november och cirka 4-5 veckor framåt kommer Trafikverket därför att genomföra en undersökning av sjöbotten mellan Kvarnholmen och Blockhusudden. Undersökningen kommer bland annat ge bättre underlag om hur långt ner under vattenytan berget ligger.

Här kan ni följa Trafikverkets arbete med Östlig förbindelse: www.trafikverket.se/ostligforbindelse.

 

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn