På plats vid provborrningen i Saltsjön

In AKTUELLT by sandra

I går besökte Sverigeförhandlingen Trafikverkets provborrningar i Saltsjön. Sverigeförhandlingen har bett Trafikverket titta på en östlig förbindelse som inte gör intrång i Nationalstadsparken. En möjlighet är att bygga en bergtunnel och just nu undersöker Trafikverket sjöbotten mellan Kvarnholmen och Blockhusudden för att se hur djupt en sådan tunnel behöver ligga. I går gjorde förhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman ett studiebesök på plats och diskuterade projektets möjligheter och utmaningar. Nedan följer ett bildspel från studiebesöket.

Östra länken, karta

Tankar kring en Östlig förbindelse har funnits åtminstone sedan 1928 och har sedan dess återkommit med jämna mellanrum. Trafikverket har fått medel i den Nationella transportplanen 2014–2025 för att utreda och driva den formella planläggningsprocessen för förbindelsen. Sverigeförhandlingen har i uppdrag att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm.

Foto: Sandra Adams Backlund, Sverigeförhandlingen

Trafikverket har för Sverigeförhandlingens räkning tittat på ett tunnelalternativ som går helt i berg och inte gör intrång i Nationalstadsparken, vare sig under byggtiden eller senare. För att kunna leverera ett bra underlag till Sverigeförhandlingen behöver Trafikverket bland annat undersöka sjöbotten och bergkvaliteten i Saltsjön.

Foto: Sandra Adams Backlund, Sverigeförhandlingen

Tillsammans med Trafikförvaltningen (SLL) utreder Trafikverket även hur en spårvägstunnel kan göras samtidigt under Saltsjön. Det skulle innebära en fortsättning av tvärbanan från Nacka mot Ropsten, och i förlängningen en möjlighet att binda samman tvärspåren runt Stockholm.

Provborrning, Östlig förbindelse

Just nu pågår provborrningar i Saltsjön mellan Kvarnholmen och Blockhusudden. Provborrningarna ska visa hur djupt en östlig förbindelse behöver ligga om den byggs som en bergtunnel. Just nu visar borrningarna att berget troligtvis inte ligger lika djupt som man tidigare trott, vilket är mycket bra.

Foto: Sandra Adams Backlund, Sverigeförhandlingen

Provborrningarna påbörjades i förra veckan och i går var man i full färd med att borra det fjärde hålet. Undersökningarna ska visa hur djupt ner berget finns ochvilken kvalitet det har.  När vi var på plats var de nere och borrade på 30 meters djup. Det tar ca en dag att borra ett hål. Borrningarna ska vara klara den 11 december och då ska 12-16 hål vara borrade.

Foto: Sandra Adams Backlund, Sverigeförhandlingen

Östlig förbindelse skulle innebära ett stort steg framåt för kollektivtrafiken och annan trafik i Stockholm och dessutom skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Med en trafiktunnel under Saltsjön binder vi samman söder och norr och därmed sluter vi cirkeln runt Stockholm”, säger HG Wessberg.

Foto: Sandra Adams Backlund, Sverigeförhandlingen

I vårt uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Ett alternativ är att bygga en bergtunnel för att undvika intrång i Nationalstadsparken. Här är provborrningen i Saltsjön en viktig pusselbit för att få information om hur djupt en sådan tunnel behöver ligga”, säger Catharina Håkansson Boman.

Se fler bilder från dagen på www.flickr.com/photos/sverigeforhandlingen
Läs mer på Trafikverkets webbplats.
Läs tidigare artikel Sjöbotten undersöks för Östlig förbindelse.
Mer om Östlig förbindelse finns att läsa här.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn