Foto: RiittaSupperi, FolioImages

Hur länge räcker kapaciteten över Öresund?

In AKTUELLT by louise

Foto: RiittaSupperi, FolioImages

Kapaciteten mellan Danmark och Sverige kommer på sikt att behöva stärkas för att driva tillväxt och utveckling framåt samt för att ta hand om den utveckling som sker. En viktig fråga handlar om hur länge den nuvarande kapaciteten räcker över Öresund.

Sverigeförhandlingen har bland annat i uppdrag att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att lämna ett förslag på hur den fortsatta hanteringen av frågan kan se ut. För att få fram ett bra beslutsunderlag behöver Sverige och Danmark ta fram en gemensam prognos för gods- och persontrafiken över Öresund. Den 6 september samlas därför företrädare för Sverigeförhandlingen, Trafikverket, Region Skåne och danska Transportministeriet för att påbörja arbetet.

Den gemensamma prognosen som tar sikte på 2040 ska visa hur länge nuvarande kapacitet räcker för gods- och persontransporter över Öresund samt vilka åtgärder som kan genomföras för att nyttja befintlig kapacitet på ett effektivt sätt.

Ambitionen är att under 2016 kunna ge en lägesrapport om arbetet. Rapporten blir ett underlag för kommande gemensamma insatser.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn