Foto: Daniel Högberg, Folio Images

Förhandlingsstart om satsningar på kollektivtrafik som ger tusentals nya bostäder

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by admin2

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

I dag inleds förhandlingar med storstadsregionerna om utbyggnad av ett flertal kollektivtrafikprojekt, Östlig förbindelse i Stockholm samt cykelåtgärder. Förhandlingarna handlar om vilka objekt staten kan tänka sig att medfinansiera för att få till stånd en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne. Detta är en unik och samlad satsning på samhällsutveckling i våra tre storstadsregioner.

Den 1 februari startade förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och i dag är det dags att inleda förhandlingarna om storstadsåtgärder. Sammantaget ska Sverigeförhandlingen generera 100 000 nya bostäder och underlaget visar att förutsättningarna för att uppnå målet är goda.

”Vi har informerat berörda kommuner och regioner om vilka objekt vi börjar förhandla om samt hur förhandlingsprocessen kommer att se ut. Nu startar ett viktigt arbete som handlar om att förbättra tillgängligheten och kapaciteten i storstädernas transportsystem samtidigt som ett ökat bostadsbyggande stimuleras”, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Kommuner och landsting har skickat in förslag till Sverigeförhandlingen på objekt som de söker medfinansiering för. Nu har ett antal av dessa valts ut för att ingå i de inledande förhandlingarna.

”Vi kommer att förhandla om kostnadseffektiva objekt som genererar mycket nyttor och många bostäder i storstadsregionerna. I urvalsprocessen har vi tittat på kommunernas bostadsåtaganden, kostnader, resenärsnyttor, stadsutveckling och föreslagna cykelåtgärder”, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

De objekt som inledningsvis kommer att ingå i förhandlingarna är:

 • Malmö spårväg, sträcka Lindängen – Västra Hamnen
 • Lunds spårväg, Lund Centrum – Brunnshög/ESS
 • Helsingborg spårväg, sträcka Helsingborgs Centralstation – Väla
 • Göteborgs spårväg Norra Älvstranden Centrala delen,
 • Göteborgs spårväg Operalänken,
 • Göteborgs spårväg Allélänken,
 • Mölndal spårväg Mölndal-Åby/Åbro,
 • Stockholms tunnelbana Ropsten-Lidingö C,
 • Stockholms tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö,
 • Stockholms tunnelbana Mörby C-Täby C alternativt Roslagsbanan till Stockholm City,
 • Stockholms spårväg Syd Älvsjö-Flemingsberg och
 • Östlig förbindelse i Stockholm inklusive en förlängning av tvärspår från Sickla till Värtahamnen (Östlig förbindelse är ett statligt vägprojekt som kommunerna medfinansierar).

Flera av dessa objekt knyter även an till cykelåtgärder som förbättrar tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. 

De kommuner och regioner som Sverigeförhandlingen börjar förhandla med kommer att ta emot ett första bud i dag den 8 februari. Därmed har förhandlingen startat.

Presentationerna från dagens uppstartsmöte finns för nedladdning här:

Presentation storstadsåtgärder: HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen (pdf)

Presentation storstadsåtgärder: Lena Erixon, Trafikverket (pdf)

Presentation storstadsåtgärder: Hans Rode, Sverigeförhandlingen (pdf)

Kartorna från dagens uppstartsmöte finns för nedladdning här:

Göteborg – karta storstadsåtgärder (jpg)

Göteborg – karta storstadsåtgärder (pdf)

Stockholm – karta storstadsåtgärder (jpg)

Stockholm – karta storstadsåtgärder (pdf)

Malmö – karta storstadsåtgärder (jpg)

Malmö – karta storstadsåtgärder (pdf)

Lund – karta storstadsåtgärder (jpg)

Lund – karta storstadsåtgärder (pdf)

Helsingborg – karta storstadsåtgärder (jpg)

Helsingborg – karta storstadsåtgärder (pdf)

Östlig förbindelse – karta storstadsåtgärder (jpg)

Östlig förbindelse – karta storstadsåtgärder (pdf)

All information om förhandlingarna och material från uppstartsmötet kommer att göras tillgängligt efter mötet avslutats på: www.sverigeforhandlingen.se/press.

Buden publiceras efter budöverlämningen, det vill säga cirka klockan 17.00 på: www.forhandling.sverigeforhandlingen.se.

Uppstartsmötet webbsändes och kommer att kunna ses i efterhand på: www.sverigeforhandlingen.se/press.

Vid frågor om förhandlingsstarten, kontakta Louise Andersson, louise.m.andersson@regeringskansliet.se, 070-308 63 43.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn