Pressklipp december 2017 (uppdateras löpande)

In AKTUELLT, PRESSKLIPP by asa


Nedan följer ett urval av pressklipp från december 2017. Artikeln uppdateras löpande.

Lotta Engzell-Larsson: Regeringen bör inte låsa sig vid formalia
https://www.di.se/ledare/lotta-engzell-larsson-regeringen-bor-inte-lasa-sig-vid-formalia/

SVT Rapport: Höghastighetståg – politikerna tvekar (6 minuter in i sändning)
https://www.svtplay.se/video/16376578/rapport/rapport-20-dec-19-30-1?start=auto&tab=2017

Förslaget: Sverige bör låna för snabbtågen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6847123

Oklart hur fort snabbtågen ska gå
https://www.jnytt.se/article/oklart-hur-fort-snabbtagen-ska-ga/

Demirok (C): ”Regering och riksdag borde skämmas”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/linkopingspolitiker-regering-och-riksdag-borde-skammas

Staten föreslås låna till höghastighetstågen
http://tt.omni.se/ac9e0ef46e3b3800b2fcaa4599bf57e503938b9b

Sverigeförhandlingen avslutad
http://www.bt.se/boras/sverigeforhandlarna-klara-nu-maste-staten-saga-sitt/

Beskedet: Sverige bör låna till höghastighetstågen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Mg3VvE/beskedet-sverige-bor-lana-till-hoghastighetstagen

Snabbtåg riskerar stora förseningar
https://www.fokus.se/2017/12/snabbtag-riskerar-stora-forseningar/

Än lever hoppet om Österleden
https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/an-lever-hoppet-om-osterleden/

Så ska förhandlingarna med Skavsta fortsätta
https://www.sn.se/nykoping/sa-ska-forhandlingarna-med-skavsta-fortsatta/

Besked om snabba tåg i vår
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article27046128.ab

Snabbtågen ska rulla 2035
http://www.nsk.se/2017/12/20/snabbtagen-ska-rulla-2035/

Besked om snabba tåg i vår
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/besked-om-snabba-t%C3%A5g-i-v%C3%A5r-1.4951749

Tomas Augustsson: Höghastighetsbanor långt borta – men storstäder kan få lyft
https://www.svd.se/inga-hoghastighetsbanor-i-sikte–men-ny-tunnelbanelinje

Klart: Föreslås höjd trängselskatt i Stockholm
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6847343

Förslaget som ska rädda Östlig förbindelse
https://mitti.se/nyheter/trafik/forslaget-ostlig-forbindelse/

Så blir förslaget om snabbtågen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-blir-forslaget-om-snabbtagen

Då bör höghastighetsjärnvägen vara klar
https://branschaktuellt.se/infrastruktur/15955-da-bor-hoghastighetsjarnvagen-vara-klar

Sverigeförvirringen
http://www.ystadsallehanda.se/ledare/sverigeforvirringen/

Höjd trängselskatt föreslås i Stockholm
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ny-trangselskatt-foreslas-i-stockholm

Fyra stora kollektivtrafikprojekt och 100.000 nya bostäder
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/fyra-stora-kollektivtrafikprojekt-och-100-000-nya-bostader

Klart: Årsta, Östberga och Älvsjö får tunnelbana
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/klart-arsta-ostberga-och-alvsjo-far-tunnelbana/repqlt!2tPIwdh5h77mGXVS3sg/

Klart: Då höjs trängselskatten i Stockholm
https://www.aftonbladet.se/bil/a/wEeqzP/klart-da-hojs-trangselskatten-i-stockholm

Fruängen och Älvsjö får ny spårväg
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fruangen-och-alvsjo-far-ny-sparvag/repqlt!4lMVTMkSLdVOW2Mxk1oKw/

Tomas Eneroth: Vi måste titta på kostnaderna
http://omni.se/tomas-eneroth-vi-maste-titta-pa-kostnaderna/a/QlmVVA

”Östlig förbindelse ett vallöfte från M”
http://www.infrastrukturnyheter.se/20171220/20781/ostlig-forbindelse-ett-vallofte-fran-m

Lån föreslås finansiera höghastighetståg
http://omni.se/lan-foreslas-finansiera-hoghastighetstag/a/J1Ja4R

Vill lånefinansiera höghastighetsjärnväg
http://www.bt.se/boras/vill-lanefinansiera-hoghastighetsjarnvag/

Regeringen vill höja trängselskatten
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6847029

Stockholm föreslås få ny trängselskatt
https://www.di.se/nyheter/stockholm-foreslas-fa-ny-trangselskatt/

Debattinlägg: ”Människor trivs ofta sämre om de bor i tätt bebyggda områden.”
https://www.hd.se/2017-12-20/manniskor-trivs-ofta-samre-om-de-bor-i-tatt-bebyggda-omraden

Spricka i regeringen om höghastighetstågen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/9mO79w/spricka-i-regeringen-om-hoghastighetstagen

Finansministern: Även lån till järnväg sänker överskotten
https://www.di.se/debatt/finansministern-aven-lan-till-jarnvag-sanker-overskotten/

Ledare: Regeringen öppnar åter Borås tågdörr
http://www.bt.se/ledare/regeringen-oppnar-ater-boras-tagdorr/

”Extraordinär infrastruktur behöver extraordinär finansiering”
https://www.svt.se/opinion/extraordinar-infrastruktur-kraver-extraordinar-finansiering

Dags att låna till snabbtåg
https://arbetet.se/2017/12/07/dags-att-lana-till-snabbtag/

ST säger ja till höghastighetsjärnväg
https://st.org/artiklar/st-sager-ja-till-hoghastighetsjarnvag

Nytt färdsätt över Göta älv blir en höjdare
http://www.infrastrukturnyheter.se/20171208/20694/nytt-fardsatt-over-gota-alv-blir-en-hojdare

HG Wessberg om Tranås och höghastighetsbanan – Tematidning om Götalandsbanan
https://www.tranas.se/arkiv/gotalandsbanan2/hgwessbergomtranasochhoghastighetsbanan.8286.html

”Satsa på Mälardalen – gynna hela Sverige”
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/satsa-pa-malardalen-gynna-hela-sverige-19805

Florida Set To Launch Country’s First Private High-Speed Train Service
https://www.npr.org/2017/12/07/569183423/florida-set-to-launch-countrys-first-private-high-speed-train-service

Debattinlägg: ”En HH-förbindelse löser inga problem. Den tycks bara vara en symbolfråga.”
https://www.hd.se/2017-12-09/en-hh-forbindelse-loser-inga-problem-den-tycks-bara-vara-en-symbolfraga

”Även tåg i 250 km/h kan gå genom Eslöv”
http://www.skd.se/2017/12/08/aven-tag-i-250-kmh-kan-ga-genom-eslov/

Klart för snabbare järnväg
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/klart-for-snabbare-jarnvag/

Kommuner kritiska till försening av Ostlänken
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/kommuner-kritiska-till-forsening-av-ostlanken

Sena snabbtåg kan hota nya bostäder
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6833271

Ledare: Bygg snabbt för snabba tåg. Att bromsa vore dumsnålt.
https://www.sydsvenskan.se/2017-12-04/bygg-snabbt-for-snabba-tag-att-bromsa-vore-dumsnalt?utm_source=tw&utm_term=ef5ddac3-cfeb-5620-ae59-4de5675f95df&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn